Økonomisk hjælp til tandproteser

Økonomisk svagt stillede personer, herunder visse pensionister og personer på overførselsindkomst kan få offentligt tilskud til tandprotetiske behandlinger. Og visse medlemmer af Sygesikring Danmark er berettiget til at få tilskud fra denne private sygesikring.
Hos Tandprotetikeren har vi et indgående kendskab til mulighederne for at få tilskud og reglerne herom. Vi hjælper dig gerne med at få det tilskud, du er berettiget til.

Tag en uforpligtende snak med din Tandprotetiker klinik her:

Tilskud til tandprotese

Som folkepensionist kan man afhængig af størrelsen af sin formue få dækket op til 85 % af udgifterne til tandproteser. Særligt vanskeligt stillede personer kan i visse tilfælde få dækket hele regningen af kommunen.

Står du over for at skulle have en del- eller helprotese, og vil du gerne vide, om du kan få tilskud, så fortsæt læsningen om de forskellige muligheder for tilskud til tandproteser.

Helt overordnet er der følgende muligheder:

  • Kommunal støtte til visse pensionister – op til 85 % af behandlingen
  • Andre kommunale muligheder for tilskud – op til 100 % af behandlingen
  • Sygesikring Danmark – op til 50 % af behandlingen

Kommunalt tilskud

En tandprotese i høj kvalitet kan koste mange penge. Og netop den høje pris kan få mange pensionister til at droppe en ellers nødvendig behandling. Her går kommunen dog ind og yder støtte, så man kan få råd til den nødvendige protese trods et lille rådighedsbeløb.

Via kommunen er det muligt at søge en række forskellige tilskud / tillæg. Det drejer sig om følgende:

  1. Helbredstillæg
  2. Udvidet helbredstillæg
  3. Personligt tillæg

Helbredstillæg – Du kan søge dette tillæg, hvis du enten er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler. Foruden at være folkepensionist eller førtidspensionist er det et krav, at ens likvide formue ikke overstiger 89.800 kr. i 2020. Likvid formue dækker bl.a. over kontant beholdning, pantebreve, indestående i pengeinstitutter m.v. Tilskuddets størrelse afhænger af én ting; din personlige tillægsprocent. Din tillægsprocent beregnes af Udbetaling Danmark og vil fremgå af din pensionsmeddelelse.

Udvidet helbredstillæg – Det er også muligt at søge udvidet helbredstillæg via kommunen. Dette tillæg kan bl.a. søges til udgifter til briller og tandproteser. Tillægget dækker op til 85 % af behandlingsprisen. Den resterende del af udgifterne skal du som udgangspunkt selv betale, medmindre du er berettiget til et personligt tillæg. Jo mindre formue man har, desto større chance er der for, at man kan få det udvidede tilskud til bl.a. proteser.

Personligt tillæg – Slutteligt kan du som folkepensionist / førtidspensionist søge om et personligt tillæg. Bliver du godkendt, vil du kunne få dækket din egenbetaling og dermed slippe for at have udgifter til tandprotesen. Bemærk dog, at dette tillæg kun gives til de mest svært stillede pensionister. Afgørelsen vil altid blive baseret på en konkret vurdering, der foretages af kommunen. Her kigges der bl.a. på den sociale pension, indtægter og formue.

Har du yderligere spørgsmål omkring pensionist tilskud til protese, så kontakt os gerne.

Du kan også læse mere om helbredstillægget på borger.dk

Andre kommunale muligheder for tilskud

Kommunalt tilskud til tandproteser gives primært til pensionister, men andre vanskeligt stillede personer kan også søge og kvalificere sig til tilskud. Er du ikke pensionist, så kan du måske alligevel få tilskud, hvis du er under følgende:

  • Lov om Aktiv Socialpolitik
  • Lov om Integration

Du kan f.eks. søge tilskud til tandproteser, hvis du er under aktivering, kontanthjælp, revalidering eller fleksjob. Du kan med fordel kontakte din kommune, hvis du mener, at du er kvalificeret til tilskud med afsæt i netop omtalte regler.

Vi hjælper dig gerne med at undersøge, om du kan få tilskud til en ny protese.

Sygesikring Danmark

Opfylder du ikke kravene for at få helbredstilskud gennem kommunen, så kan du måske få dækket en del af dine udgifter via Sygesikring Danmark. Det kræver dog, at du er medlem af den private sygesikring, og at du tilhører enten gruppe 1 eller gruppe 2.

Det er muligt at få dækket op til 50 % af egenudgiften, hvis man er medlem af Sygesikring Danmark gruppe 1 eller 2.

Tandprotetikeren står til din rådighed, hvis du har brug for hjælp til at indberette dine tilskud til Sygesikring Danmark.

Er du ikke allerede medlem af sygesikringen, og vil du gerne have mulighed for at få tilskud til dyre tandbehandlinger fremadrettet, så meld dig ind i dag.

Hvilke proteser ydes der tilskud til?

Med tilskud fra kommunen eller en privat sygesikring er det muligt at få dækket en stor del af regningen til proteser. Men hvilke proteser ydes der egentlig tilskud til?

Som hovedregel ydes der tilskud til den billigste, men tilstrækkelige protese. Ønsker du en dyrere behandling såsom fastsiddende protese, så skal du selv betale differencen. I nogle tilfælde vil man dog kunne få dækket udgifterne til en fastforankret protese, hvis kommunen eller sygesikringen finder det nødvendigt. Du kan med fordel kontakte kommunen for at afklare, om de vil yde tilskud til merudgiften.

Vil du høre mere om tilskud til tandproteser?

Tag en uforpligtende snak med din Tandprotetiker klinik her: